08:03, 13/03/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn SPM Nha Trang


Địa chỉ: 635 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0905156545 ....

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH SPM Nha Trang


Địa chỉ: 635 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0905156545


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201678498 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 4/3/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng.


Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ.


Chủ doanh nghiệp: Huỳnh Thanh Tốt