10:02, 15/02/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Văn phòng Công chứng Ngọc Trung


Địa chỉ: 252 Tân Hòa 1, TT Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 14 do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 3/2/2016.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Văn phòng Công chứng Ngọc Trung


Địa chỉ: 252 Tân Hòa 1, TT Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 14 do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp ngày 3/2/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Công chứng, chứng thực.


Chủ doanh nghiệp: Lê Ngọc Trung.