10:05, 16/05/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Nam Việt


Địa chỉ: 08 Bạch Đằng, P. Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Nam Việt


Địa chỉ: 08 Bạch Đằng, P. Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.36561568


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201687206 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/4/2016.


Ngành nghề kinh doanh (chính): Vận tải hành khách bằng Taxi, vạn tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải khách, lắp đặt GPRS.


Vốn điều lệ: 1.700.000.000 đồng


Chủ doanh nghiệp: Nguyễn Vĩnh Thạnh.