06:04, 26/04/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Văn phòng Công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn


Địa chỉ: A9+A1-9 Chung cư 26 Hai Bà Trưng, Vạn Thạnh,  Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058 3822778 ....

Bố cáo thành lập doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Văn phòng Công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn


Địa chỉ: A9+A1-9 Chung cư 26 Hai Bà Trưng, Vạn Thạnh,  Nha Trang, Khánh Hòa.


Điện thoại: 058 3822778


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 17/TP-ĐKHD do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/04/2016.
Chủ doanh nghiệp: Công chứng viên Hoàng Thị Huệ - Phạm Anh Tuấn