11:11, 22/11/2016

Thông báo cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

1.    Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng:


-    Tên gọi: Văn phòng công chứng Kim Ngân


-    Địa chỉ trụ sở: 10 Trần Nguyên Hãn, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

....

Thông báo cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng


1.    Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng:


-    Tên gọi: Văn phòng công chứng Kim Ngân


-    Địa chỉ trụ sở: 10 Trần Nguyên Hãn, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


2.    Họ tên, số quyết định bổ nhiệm của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng:


-    Đặng Văn Thắng – QĐ số: 932/QĐ-BTP ngày 23/3/2010 (Công chứng viên hợp danh).


-    Đặng Thị Như Hòa - QĐ số: 2575/QĐ-BTP ngày 11/10/2010 (Công chứng viên hợp danh).


-    Trương Nguyên Thạch - QĐ số: 1864/QĐ-BTP ngày 1/9/2016 (Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng).


3.    Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.


-    Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 2836/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa.


-    Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 05/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 17/11/2016.


-    Tên đăng ký hoạt động: Văn phòng công chứng Kim Ngân.


-    Nơi đăng ký hoạt động: 10 Trần Nguyên Hãn, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.