08:08, 03/08/2016

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Địa chỉ: 02 Phan Bội Châu, P.Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


GCN ĐKKD số 4201701612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 1/8/2016.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực phẩm sạch Khánh Hòa


Địa chỉ: 02 Phan Bội Châu, P.Xương Huân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


GCN ĐKKD số 4201701612 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 1/8/2016.


Ngành nghề kinh doanh: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác; trồng cây lấy củ có chất bột; trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả; Chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, lợn và gia cầm.


Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)


Đại diện doanh nghiệp: Nguyễn Tri Công - Giám đốc