11:11, 14/11/2016

Bố cáo thành lập quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hòa

Trân trọng thông báo về việc thành lập và đi vào hoạt động


Kể từ ngày 30/11/2016 như sau:


Tên đầy đủ        : Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa


Tên viết tắt        : QTDND NINH HÒA

Bố cáo thành lập quỹ tín dụng nhân dân Ninh Hòa

Trân trọng thông báo về việc thành lập và đi vào hoạt động


Kể từ ngày 30/11/2016 như sau:


Tên đầy đủ        : Quỹ Tín dụng nhân dân Ninh Hòa


Tên viết tắt        : QTDND NINH HÒA


Địa điểm giao dịch    : Thôn Thạch Thành, xã Ninh Quang, Tx Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại            : 058.3644 688 Fax: 058.3645 688


Giấy phép thành lập    :178/GP-KHH cấp ngày 25/10/2016


Giấy chứng nhận ĐKKD: 3705000001 cấp ngày 08/11/2016


Lĩnh vực hoạt động    : Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Quỹ tín dụng nhân dân (mã ngành 6419).


Vốn điều lệ        : 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).


Người đại diện theo Pháp luật: LƯƠNG TRẦN ANH TUẤN