11:01, 11/01/2017

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quyền Linh bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: Tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0913448856

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quyền Linh


Địa chỉ: Tổ 15 Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0913448856


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201473074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 25/4/2012.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.