12:01, 12/01/2017

Công ty TNHH Vận tải & Dịch vụ Quốc Oai bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vận tải & Dịch vụ Quốc Oai


Địa chỉ: 17 Phong Châu, P. Phước Hải, Tp. Nha Trang


Điện thoại: 0913448756 ....

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Vận tải & Dịch vụ Quốc Oai


Địa chỉ: 17 Phong Châu, P. Phước Hải, Tp. Nha Trang


Điện thoại: 0913448756


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201017787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 21/5/2009.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.