12:01, 11/01/2017

Công ty TNHH Quang Tuấn bố cáo giải thể doanh nghiệp

Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thu, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang


Điện thoại: 0914.047048 ...

Bố cáo Giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quang Tuấn


Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thu, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang


Điện thoại: 0914.047048


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 370400254 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 3/3/2008.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.