08:57, 17/11/2023

Nhắn tìm đồng đội

NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI

Liệt sĩ: Bùi Văn Thưởng

Sinh năm: 1949; quê quán: Yên Bình, Tiên Sơn, Hòa Bình.

Nhập ngũ: Năm 1968; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Tiểu đoàn 470.

Hy sinh: Ngày 2-6-1972, tại Suối Trầu, bắc Ninh Hòa.

Nơi an táng: Suối Trầu, bắc Ninh Hòa (nay là thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ai biết phần mộ liệt sĩ Thưởng ở đâu, xin báo cho Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: Nguyễn Phá

Sinh năm: 1947; quê quán: Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Nhập ngũ: Năm 1964; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Huyện đội Ninh Hòa.

Hy sinh: Ngày 21-8-1965, tại Nước Ngọt, Ninh Phước, Khánh Ninh.

Nơi an táng: Nước Ngọt, Ninh Phước, Khánh Ninh (nay là khu Nước Ngọt, Tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ai biết phần mộ liệt sĩ Phá ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Hữu Phương (Tổ dân phố Hội Thành, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) - số điện thoại: 0342 000 792, hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: Phạm Ảnh

Sinh năm: 1946; quê quán: Đông Mỹ, Nghĩa Hiệp, Quảng Ngãi.

Nhập ngũ: Năm 1966; chức vụ: Liên lạc; đơn vị: Biệt phái Huyện ủy Khánh Ninh.

Hy sinh: Ngày 1-1-1971, tại Vạn Lương, Khánh Ninh.

Nơi an táng: Vạn Lương, Khánh Ninh (nay là xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Ai biết phần mộ liệt sĩ Ảnh ở đâu, xin báo cho ông Phạm Ngọc Tuấn (thôn Sơn Lộc, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) - số điện thoại: 0375 060 073, hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

Liệt sĩ: Ngô Văn Đức

Sinh năm: 1951; quê quán: Cương Lập, Tân Yên, Hà Bắc.

Nhập ngũ: Năm 1969; chức vụ: Y tá; đơn vị: Tiểu đoàn 470.

Hy sinh: Ngày 13-4-1972, tại Vạn Hưng, Vạn Ninh.

Nơi an táng: Vạn Hưng, Vạn Ninh (nay là xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Ai biết phần mộ liệt sĩ Đức ở đâu, xin báo cho ông Ngô Đức Huy (thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) - số điện thoại: 0828 678 666, hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 069 752 148.

P.V