21:26, 14/11/2023

Thông báo mời chào giá

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Sửa chữa hệ thống trang thiết bị lạnh nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa hệ thống trang thiết bị lạnh nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Vui lòng truy cập đường dẫn sau:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian thông báo chào giá: lúc 09 giờ 00, ngày 15  tháng 11 năm 2023 đến 9 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

* Email: vanthu.cxr@acv.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Văn Phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Số điện thoại: (0258) 3989988. 

- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Minh Tuấn (SĐT: 0983.080.747); Ông Lê Hòa Khánh (SĐT: 0983.735.799).

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh (bản sao).

- Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm.

- Cung cấp báo cáo tài chính năm 2022 (bản sao).

- Cung cấp 01 Hợp đồng tương tự về công tác sửa chữa, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (bản sao). 

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.