09:55, 14/11/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ 16 giờ 30 phút 00 giây ngày 06/11/2023, Công ty TNHH Phú Cường Window; Mã số thuế: 4201730042; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 278 Lương Định Của, thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ 16 giờ 30 phút 00 giây ngày 06/11/2023, Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Thiên Tùng; Mã số thuế: 4200775185; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 119A Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ 16 giờ 30 phút 00 giây ngày 06/11/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ HS; Mã số thuế: 4201781417; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 390/1 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).