22:09, 12/11/2023

Thông báo mời hội viên nghe nói chuyện thời sự

THÔNG BÁO

Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí Khánh Hòa mời hội viên vào lúc 8 giờ, ngày 15-11-2023 về CLB để nghe đồng chí Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Học viện Hải quân nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và thế giới thời gian gần đây. Rất mong hội viên về dự đông đủ.