07:15, 07/11/2023

Thông báo kế hoạch cải tạo tuyến ống HDPE DN 300 đường Lê Thánh Tôn

THÔNG BÁO
V/v kế hoạch cải tạo tuyến ống HDPE DN 300 đường Lê Thánh Tôn
                

Kính gửi: Quý khách hàng

Thực hiện kế hoạch cải tạo tuyến ống DN 300 đường Lê Thánh Tôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau: 

- Phía Đông đường Trần Phú (từ đường Lê Thánh Tôn - Yersin);

- Phía Tây đường Trần Phú (từ đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thị Minh Khai);

- Đường Lê Thánh Tôn (số chẵn) (từ Ngã Sáu - Trần Phú);

- Đường Tô Hiến Thành (số chẵn) (từ đường Lê Thánh Tôn - Bạch Đằng);

- Hai bên đường Ngô Gia Tự (từ đường Lê Thánh Tôn - Bạch Đằng);

- Hai bên đường Trần Nguyên Hãn (từ đường Lê Quý Đôn - Bạch Đằng);

- Hai bên đường Ngô Đức Kế (từ đường Huỳnh Thúc Kháng - Bạch Đằng);

- Hai bên đường Ngô Thời Nhiệm (từ đường Võ Trứ - Bạch Đằng);

- Đường Bạch Đằng (số lẻ) (từ đường Tô Hiến Thành - Ngô Gia Tự);

- Hai bên đường Võ Trứ (từ đường Tô Hiến Thành - Trần Bình Trọng);

- Hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng; 

- Hai bên đường Nguyễn Trung Trực;

- Hai bên đường Lê Quý Đôn; 

- Hai bên đường Bùi Thị Xuân; Hai bên đường Cô Bắc;

- Hai bên đường Trần Bình Trọng (từ đường Huỳnh Thúc Kháng - Võ Trứ);

Thời gian: Từ 21h00 thứ Tư (08/11/2023) - 01h30 thứ Năm (09/11/2023).

Công ty sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành đấu nối trong thời gian sớm nhất.

Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước để sử dụng. Đồng thời, trong và sau thời gian thực hiện đấu nối, khu vực nêu trên và các khu vực lân cận có thể có hiện tượng nước yếu, đục. Kính đề nghị Quý khách hàng xả nước trước khi sử dụng.

Trân trọng,