18:20, 23/05/2023

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa, thay thế trang thiết bị làm thủ tục tại cửa khởi hành - Cảng HKQT Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, thay thế trang thiết bị làm thủ tục tại cửa khởi hành - Cảng HKQT Cam Ranh”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Vui lòng truy cập đường dẫn sau:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-trang-thiet-bi-lam-thu-tuc-tai-cua-khoi-hanh-cang-hkqt-cam-ranh

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 24 tháng 05 năm 2023

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9h00, ngày 29 tháng 05 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

• Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: vpchkcxr@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.

- Tel: 0778.617.008

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành về việc cung cấp thiết bị máy tính với tổng giá giá trị  ≥ 350 triệu đồng.

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.