16:24, 22/05/2023

Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kỹ thuật công trình:            06 chỉ tiêu, trong đó:

- Chuyên viên (01.003):         06 chỉ tiêu.

2. Thẩm định đấu thầu:         01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (01.003):        01 chỉ tiêu.

3. Tư vấn quản lý dự án:      01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (01.003):        01 chỉ tiêu.    

4. Kế hoạch và Đơn giá:       01 chỉ tiêu.

- Chuyên viên (01.003):       01 chỉ tiêu.

5. Kế toán:                           01 chỉ tiêu.

- Kế toán viên (06.031):      01 chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/6/2023. (trong giờ hành chính)

Địa điểm liên hệ: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh, số 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Điện thoại liên hệ: 02583.911.607 

Mọi thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng vui lòng truy cập tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Vạn Ninh: https://vanninh.khanhhoa.gov.vn/ và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh.