16:23, 22/05/2023

Thông báo mời chào giá

Hạng mục: “Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2023-2024”

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh năm 2023-2024”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hạng mục thực hiện vui lòng truy cập theo link sau:

(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-cung-cap-dich-vu-cham-soc-cay-xanh-tai-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh-nam-2023-2024)

2. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9h00 ngày 26/05/2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kế hoạch Tài Chính - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

- Tel: (0258) 3989988  

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Đức Minh (SĐT: 096.575.4567); Ông Huỳnh Nhật Anh (SĐT: 098.169.7954)

Trân trọng thông báo./.