13:33, 19/05/2023

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh thông thường

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị năm 2023

Thanh tra tỉnh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Thanh tra tỉnh năm 2023

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh thông thường

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa - 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Hồ sơ yêu cầu được phát hành từ 07 giờ 00 ngày 19/5/2023 đến 14 giờ 00 ngày 23/5/2023.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh, số điện thoại: 0915788489).

- Thời điểm đóng thầu: lúc 16 giờ 00 ngày 23/5/2023.

- Thời điểm mở thầu: hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 ngày 23/5/2023 tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.

Chỉ dẫn yêu cầu đối với nhà thầu như bản Hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh thông thường. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 26 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 0258.3527135.

Kính mời nhà thầu đến đăng ký chào hàng cạnh tranh thông thường (có mẫu kèm theo hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường)./.