15:43, 16/05/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 12/4/2023, Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Chấn Hưng VN; Mã số thuế: 4201918693; Địa chỉ: 19 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ ngày 12/4/2023, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Đá Cát; Mã số thuế: 4201715333; Địa chỉ: 73 Điện Biên Phủ, TDP Lợi Thọ, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

3. Kể từ ngày 12/4/2023, Công ty TNHH Hải sản Loan; Mã số thuế: 4201648126; Địa chỉ: 119 Nguyễn Chí Thanh, TDP Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

4. Kể từ ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang; Mã số thuế: 4200421073; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

5. Kể từ ngày 25/4/2023, Công ty TNHH Hoàng Phú Thái; Mã số thuế: 4201299796; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: BT06-08, đường 28B, khu Đô thị Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

6. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Quảng cáo & Truyền thông ADSVIET; Mã số thuế: 4201742880; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 168 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

7. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty TNHH Sử Tử Trắng; Mã số thuế: 4201289999; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34/3 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

8. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty TNHH Cơ điện Win Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201883031; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 404/5/22A Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

9. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty TNHH MTV TM&DV Vận tải Hân Trung Phát; Mã số thuế: 4201567798; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 48 Âu Cơ (Số cũ 25), phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

10. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty TNHH M&E Thế Vinh; Mã số thuế: 4201743933; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

11. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty  TNHH Xây dựng Gia Đạt NT; Mã số thuế: 4201945753; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 9 thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

12. Kể từ ngày 27/4/2023, Chi nhánh Nha Trang - Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia; Mã số thuế: 0401556718-001; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 07 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

13. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty CP Thiết kế và Phát triển Xây dựng Hoàng Tấn Phát; Mã số thuế: 4201940272; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

14. Kể từ ngày 27/4/2023, Công ty TNHH Xây dựng nền móng Nha Trang; Mã số thuế: 4201654264; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 209 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

15. Kể từ ngày 18/4/2023, Công ty TNHH Hải sản Loan; Mã số thuế: 4201648126; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 119 Nguyễn Chí Thanh, TDP Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

16. Kể từ ngày 20/4/2023, Văn phòng Luật sư Phạm Thái Hòa; mã số thuế 4200706706; địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lý Thái Tổ, TDP Bãi Giếng 3, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

17. Kể từ ngày 24/4/2023, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Nông nghiệp Diên Lâm; Mã số thuế: 4201861165; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Thượng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

18. Kể từ ngày 05/5/2023, Công ty TNHH Nước Sốt Đặc Sản Việt DASAVI; Mã số thuế : 4200777249; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.