15:50, 15/05/2023

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa, thay thế các tấm trải sàn khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay tại nhà ga T1 - Cảng HKQT Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Sửa chữa, thay thế các tấm trải sàn khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay tại nhà ga T1 -Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-cac-tam-trai-san-khu-vuc-an-ninh-soi-chieu-hanh-ly-xach-tay-tai-nha-ga-t1-cang-hkqt-cam-ranh

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành thông báo chào giá: Ngày 16 tháng 5 năm 2023 

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00, ngày 19 tháng 5 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

  Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

  Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

  Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918.

  Email: vpchkcxr@gmail.com.

3. Thông tin liên hệ:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Độ - Nhân viên kỹ thuật.

- Tel: 0961 870 898

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

- Có số năm hoạt động tối thiểu: 05 năm