15:46, 24/04/2023

Thông báo mời chào giá

Gói thầu Mua sắm quà lưu niệm Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Xổ số thiết Khánh Hòa

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tổ chức mời chào giá gói thầu Mua sắm quà lưu niệm Kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

Đề nghị quý đơn vị quan tâm và gửi báo giá theo các yêu cầu sau

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá

Quy cách tiêu chuẩn sản phẩm chi tiết vui lòng xem trên website: http://www.xosokhanhhoa.com.vn

2. Hình thức, thời gian mời thầu và mở thầu 

2.1 Các đơn vị dự thầu tham gia dưới hình thức gửi Thư chào giá cạnh tranh

- Nơi nhận    : Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa

- Địa chỉ    : số 03 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2.2 Thời gian đóng thầu    : trước 17 giờ ngày 26/4/2023

2.3 Yêu cầu đối với nhà cung cấp: có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật về sản phẩm cung cấp.

2.4 Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính (0258.3562310) hoặc Bà Nguyễn Thị Hà Trang (ĐT: 0936.393839)