15:11, 19/04/2023

Thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước đường Hai Tháng Tư

              THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch cải tạo tuyến ống cấp nước đường Hai Tháng Tư
                  
                       Kính gửi: Quý Khách hàng
               
Thực hiện kế hoạch cải tạo tuyến ống cấp nước đường Hai Tháng Tư, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau:

1.    Toàn bộ phường Vĩnh Hòa;
2.    Phường Vĩnh Hải: khu vực phía đông (bên phải) đường Hai tháng Tư (từ đường Bắc Sơn đến Điện Biên Phủ).

Thời gian: từ 22h00 - 24h00 thứ Năm (ngày 20/4/2023).

        Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, trong và sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.


        Trân trọng,