10:03, 15/03/2023

Thông báo về việc kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước cầu Xóm Bóng

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tạm dừng hoạt động tuyến ống DN 500 cấp ra khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang (Tuyến DN 400 vẫn hoạt động bình thường).

THÔNG BÁO

            Về việc kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước cầu Xóm Bóng

 

    Kính gửi:   Quý khách hàng

 

Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước tại cầu Xóm Bóng, phục vụ dự án cầu Xóm Bóng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tạm dừng hoạt động tuyến ống DN 500 cấp ra khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang (Tuyến DN 400 vẫn hoạt động bình thường). Do đó, Công ty xin thông báo về việc cung cấp nước như sau:

 

- Khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang (từ cầu Hà Ra trở ra) nước yếu.

 

- Khu vực trên cao phía Bắc thành phố (Hòa Trung, Hòa Tây - phường Vĩnh Hòa…) không có nước.

 

Thời gian: Từ 21h00 thứ Sáu (17/3/2023) đến 15h00 thứ Bảy (18/3/2023).

 

Công ty sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành đấu nối trong thời gian sớm nhất.

 

Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước để sử dụng. Đồng thời, trong thời gian thực hiện đấu nối, khu vực nêu trên có thể có hiện tượng nước đục. Kính đề nghị Quý khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.