04:03, 10/03/2023

Thông báo về việc kế hoạch di dời tuyến ống DN 400 cầu Xóm Bóng

 Thông báo về việc kế hoạch di dời tuyến ống DN 400 cầu Xóm Bóng

THÔNG BÁO

                 Về việc kế hoạch di dời tuyến ống DN 400 cầu Xóm Bóng

 

Kính gửi:   Quý khách hàng

 

Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống DN 400 tại cầu Xóm Bóng, phục vụ dự án cầu Xóm Bóng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:

 

Công ty tạm dừng tuyến ống DN 400 cấp ra khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang (Tuyến DN 500 vẫn hoạt động bình thường).

 

Thời gian: Từ 21h00 thứ Hai (13/3/2023) đến 17h00 thứ Ba (14/3/2023).

 

Trong thời gian nêu trên, các khu vực sau tạm ngừng cung cấp nước:

       

1. Khu vực Cồn Ngọc Thảo;

       

2. Khu vực trên cao phía Bắc thành phố (Hòa Trung, Hòa Tây - phường Vĩnh Hòa…).

 

Công ty sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành đấu nối trong thời gian sớm nhất.

 

Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước để sử dụng trong thời gian nêu trên. Đồng thời, trong thời gian thực hiện đấu nối, các khu vực lân cận vùng ảnh hưởng có thể có hiện tượng nước đục. Kính đề nghị Quý khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.