07:01, 09/01/2023

Thông báo mời chào giá V/v: "Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2023 tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh"

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2023 tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh".


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây: 

 

Thông báo mời chào giá  V/v: “Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2023 tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh”


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp Văn phòng phẩm năm 2023 tại Cảng Hàng Không Quốc Tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về báo giá:


- Yêu cầu đối với hàng hóa: Vui lòng truy cập theo đường link: https://
www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-baomoi-chao-gia-v-v-cung-cap-van-phong-pham-nam-2023-tai-cang-hangkhong-quoc-te-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá:


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 09 tháng 01 năm 2023.


- Thời hạn gửi báo giá: 15 giờ ngày 09/01/2023 đến 15 giờ ngày 12/01/2023.


- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ.


- Địa điểm nhận báo giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty


Cảng hàng không Việt Nam - CTCP