11:11, 04/11/2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo Về việc cung cấp nước sạch tại xã Vĩnh Phương, Diên Phú

Từ 08h00 - 12h00 thứ Ba (ngày 08/11/2022), nhà máy nước Xuân Phong tạm dừng hoạt động. Do đó, trong thời gian trên, khu vực xã Vĩnh Phương, xã Diên Phú sẽ có hiện tượng nước yếu, vẩn đục, các khu vực lân cận (xã Vĩnh Thạnh) có hiện tượng nước đục.

Thông báo Về việc cung cấp nước sạch tại xã Vĩnh Phương, Diên Phú


Kính gửi: Quý khách hàng


Thực hiện kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng trạm biến áp T 126 nhà máy nước Xuân Phong, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo:


Từ 08h00 - 12h00 thứ Ba (ngày 08/11/2022), nhà máy nước Xuân Phong tạm dừng hoạt động. Do đó, trong thời gian trên, khu vực xã Vĩnh Phương, xã Diên Phú sẽ có hiện tượng nước yếu, vẩn đục, các khu vực lân cận (xã Vĩnh Thạnh) có hiện tượng nước đục.


Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước và xả nước trước khi sử dụng.