16:54, 17/04/2023

Thông báo về việc kế hoạch cải tạo tuyến ống DN 400 đường Hai Tháng Tư

Thông báo

Về việc kế hoạch cải tạo tuyến ống DN 400 đường Hai Tháng Tư

                                         Kính gửi: Quý Khách hàng

Thực hiện kế hoạch cải tạo tuyến ống cấp nước Dn 400 đường Hai Tháng Tư, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau:

  1. Đường Hai Tháng Tư (phía chợ Bầu, từ Tháp Bà đến Nguyễn Đình Chiểu);
  2. Hai bên đường: Tôn Thất Tùng, Lạc Thiện;
  3. Phía Bắc đường Tháp Bà;
  4. Và khu vực các hẻm nối với các tuyến đường trên.

Thời gian: từ 21h30 – 22h30 thứ Ba (ngày 18/4/2023).

                   Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, trong và sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang. Kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.