15:24, 18/04/2023

Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

- 01 Bảo vệ  (nam).

- Yêu cầu: Học vấn 12/12; Lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự.

- Thời hạn nộp hồ sơ:  17 giờ ngày 30/4/2023.

- Liên hệ; Trung tâm Pháp y, Khu liên cơ y tế số 04 Lý Tự Trọng - Nha Trang - Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3822675.