10:03, 28/03/2023

Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo sơ tuyển tuyển sinh đại học, trung cấp CAND và tuyển sinh văn hóa trung học phổ thông năm 2023

1. Tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy


- Chỉ tiêu: 2.000


- Phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. 

 

1. Tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy


- Chỉ tiêu: 2.000


- Phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.


- Học sinh: không quá 22 tuổi, người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi; hạnh kiểm khá, học lực khá trở lên, từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên (người dân tộc thiểu số đạt từ 6,5 điểm trở lên); Đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an.


- Chiến sĩ nghĩa vụ: từng môn từng năm học THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên.


2. Tuyển sinh trình độ trung cấp CAND chính quy


- Chỉ tiêu: 1200 (tuyển thẳng và xét tuyển)


- Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Thí sinh đã thi nhưng không trúng tuyển đại học Công an.


3. Tuyển sinh đào tạo văn hóa trung học phổ thông


- Chỉ tiêu: 150 (135 nam, 15 nữ).


- Đối tượng: Người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS năm 2023; học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt trong các năm học THCS; đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe theo quy định của Bộ Công an.


4. Sơ tuyển


Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác. Các thí sinh còn lại đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/3/2023 đến ngày 17/4/2023.


Để biết thêm chi tiết, thí sinh liên hệ tại Công an cấp huyện nơi cư trú hoặc Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa, ĐT: 0694401327.