11:03, 17/03/2023

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

1. Bác sĩ đa khoa;


2. Kỹ sư; Cử nhân các ngành: sinh học, công nghệ sinh học, hóa học, dược;


3. Bác sĩ thú y, Kỹ sư chăn nuôi thú y;


4. Trung cấp điện;


5. Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm; 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế cần tuyển:


1. Bác sĩ đa khoa;


2. Kỹ sư; Cử nhân các ngành: sinh học, công nghệ sinh học, hóa học, dược;


3. Bác sĩ thú y, Kỹ sư chăn nuôi thú y;


4. Trung cấp điện;


5. Trung cấp kỹ thuật xét nghiệm;


6. Lái xe cơ quan;


7. Lao động phổ thông.


I. Thời hạn nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 29/3/2023.


II. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính - Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế, số 09 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3822424.


III. Thành phần hồ sơ và yêu cầu tuyển dụng:


Vui lòng xem chi tiết trên website: www.ivac.com.vn