10:03, 15/03/2023

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, trực thuộc Sở Du lịch

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển


a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;


- Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ....

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC


Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, trực thuộc Sở Du lịch năm 2023 như sau:


1. Điều kiện đăng ký dự tuyển


a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;


- Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;


- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định); Có lý lịch rõ ràng;


- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;


- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;


b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:


- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;


- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng


a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu


b) Vị trí tuyển dụng: Xúc tiến Du lịch


- Ngạch: Chuyên viên Mã ngạch: 01.003


- Yêu cầu trình độ chuyên môn:


+ Đại học Quản trị Khách sạn; Du lịch;


+ Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.


3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (https://sdl.khanhhoa.gov.vn/)


4. Lệ phí xét tuyển:


Mức thu lệ phí 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng).


5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ


- Thời gian nhận hồ sơ:


Kể từ ngày đăng thông báo đến 16 giờ 00 ngày 10/4/2023.


- Địa điểm nhận hồ sơ:


Văn phòng Sở Du Lịch - số 61 Yersin, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


- Điện thoại: 0258.3828.353.