05:03, 14/03/2023

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 30/1/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023;

Thông báo

Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 30/1/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023;


Ngày 01/02/2023, Sở Nội tụ tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 253/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023; theo đó, thời gian kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ vào 17h00 ngày 2/3/2023. Tuy nhiên, đến nay số lượng hồ sơ tham gia dự tuyển chưa đảm bảo theo Kế hoạch tuyển dụng.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023, như sau:

1. Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 3/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


2. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ, Khu Liên cơ I, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 253/TB-SNV ngày 1/2/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa năm 2023.

Thông báo này được công khai trên các phươg tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và niêm yết tại trụ sở Hội đồng tuyển dụng (Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà).

Mọi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng và chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa, vui lòng liên hệ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ qua số điện thoại: (0258)3828.494 để được hướng dẫn, giải đáp. Trân trọng.