11:03, 10/03/2023

Sở GD-ĐT Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Trường Sa năm 2023

1. Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


2. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở GD-ĐT, Khu Liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT Khánh Hòa về việc tuyển dụng viên chức thuộc huyện Trường Sa năm 2023.

Thông báo Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Trường Sa năm 2023


Ngày 12/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Kế hoạch số 101/KHSGDĐT về việc tuyển dụng viên chức thuộc huyện Trường Sa năm 2023; theo đó, thời gian kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ vào ngày 28/02/2023. Tuy nhiên, đến nay số lượng hồ sơ tham gia dự tuyển chưa đảm bảo theo Kế hoạch tuyển dụng.


Sở GD-ĐT Khánh Hòa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Trường Sa năm 2023, như sau:


1. Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 15/3/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


2. Địa điểm nhận hồ sơ: Sở GD-ĐT, Khu Liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 101/KH-SGDĐT Khánh Hòa về việc tuyển dụng viên chức thuộc huyện Trường Sa năm 2023.


Thông báo này được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Khánh Hòa; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và niêm yết tại trụ sở Hội đồng tuyển dụng (Sở GD-ĐT Khánh Hòa).


Mọi thông tin liên quan đến việc tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Trường Sa, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT qua số điện thoại: (0258) 3560757 để được hướng dẫn, giải đáp. Trân trọng.