10:03, 01/03/2023

Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…)

Về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…), cụ thể như sau:

 

Thông báo


Về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin…), cụ thể như sau:


1. Số lượng tuyển: 02 công dân


2. Tiêu chuẩn, điều kiện: Công dân tốt nghiệp đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (Theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), loại khá trở lên; đảm bảo các tiêu chuẩn khác (tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe và năng khiếu) theo quy định của Bộ Công an về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.


3. Phương thức tuyển chọn: Thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được tuyển chọn thông qua xét tuyển.


4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:


- Thời gian: 30 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo tuyển chọn.


- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, liên hệ trực tiếp đồng chí Trung tá Phí Văn Ha, Phó Đội trưởng Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo (Điện thoại: 0694401327-0983835236) để được hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.