11:03, 14/03/2023

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:


. Vị trí công tác: Bảo vệ


. Số lượng: 01 người


. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. Giới tính: Nam; Tuổi: Dưới 45 tuổi.


. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 22/3/2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).


. Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - 37 Hùng Vương, Nha Trang.


. Điện thoại: (0258) 6250034/ (0258) 3528369