10:03, 15/03/2023

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

. Vị trí công tác: Bảo vệ


. Số lượng: 01 người


. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên.


. Giới tính: Nam; Tuổi: Dưới 45 tuổi.


 

Thông báo tuyển dụng


Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng:


. Vị trí công tác: Bảo vệ


. Số lượng: 01 người


. Yêu cầu chung: Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên.


. Giới tính: Nam; Tuổi: Dưới 45 tuổi.


. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 22/3/2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).


. Địa điểm: Phòng Quản lý Đo lường - Tổng hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa - 37 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


ĐT: (0258) 3522555 fax: (0258) 3522555