04:03, 22/03/2023

Viện Vắc Xin và sinh phẩm Y tế tuyển dụng hợp đồng lao động

I. Đối tượng tuyển:

1. Bác sĩ đa khoa

2. Kỹ sư, Cử nhân các ngành: Sinh học, Công nghệ sinh học, Hoá học, Dược.

3. Bác sĩ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y

4. Trung cấp điện lạnh

....