12:08, 20/04/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng:

06 viên chức tốt nghiệp đại học trở lên, cụ thể: Nhân viên Giáo vụ:  03 chỉ tiêu, nhân viên Kế toán: 02 chỉ tiêu và nhân viên Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

- Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B trở lên.

- Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc có Chứng chỉ tin học tương đương trình độ A trở lên.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 18/5/2023. (trong giờ hành chính).

Địa điểm liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 03 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 02583.525984 hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng vui lòng truy cập website: http://www.gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn.