16:00, 05/05/2023

Thông báo chào giá mua gỗ cây đứng rừng trồng 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương thông báo bán gỗ cây đứng rừng trồng cây Keo lai trồng năm 2017. Địa điểm: tiểu khu 157, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh. Diện tích 100,0 ha. Giá bán tối thiểu 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng). 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua gỗ cây đứng rừng trồng nêu trên gửi phiếu chào giá mua kèm theo tiền đặt trước 50.000.000 đồng.

- Thời gian nhận phiếu chào giá mua từ 7 giờ 30 phút ngày 08/05/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/05/2023 trong giờ làm việc tại trụ sở Công ty; địa chỉ: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian xem rừng: từ ngày 08/05/2023 đến ngày 13/05/2023

- Thời gian mở phiếu chào giá, lựa chọn người mua vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/05/2023 tại trụ sở Công ty.

- Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ gặp anh Đồng, ĐT 0966 692368.

* Lưu ý:

- Khách hàng gửi phiếu chào giá mua mà không nộp tiền đặt trước thì không được tham gia mở phiếu chào giá;

- Khách hàng không có mặt tham gia mở phiếu chào giá, thì tiền đặt trước sẽ không được trả lại (trừ lý do bất khả kháng).