11:01, 29/04/2023

Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa Chi nhánh Vạn Ninh thông báo

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Trọng và bà Phan Thị Phương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002

Kính gửi:  Ông Lê Chánh và bà Nguyễn Thị Nhường

Địa chỉ: Thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Trọng và bà Phan Thị Phương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002 đối với một phần thửa đất số 32, tờ bản đồ số 4B diện tích 135m2 nay là thửa đất số 466, tờ bản đồ số 12 diện tích 67m2.

Thực hiện theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo cho ông Lê Chánh và bà Nguyễn Thị Nhường được biết nội dung nêu trên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Đoàn Văn Trọng và bà Phan Thị Phương theo quy định.