18:36, 17/05/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa cần tuyển 10 chỉ tiêu vào các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

+ Vị trí việc làm Quản lý dự án: 06 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp (nhóm công việc Tổ chức cán bộ, Cải cách hành chính): 01 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Kế hoạch - Thẩm định (nhóm công việc Kế hoạch - Hợp đồng và Thẩm định - Dự toán): 02 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Kế toán xây dựng cơ bản: 01 chỉ tiêu.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

- Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 20/6/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 02583.528.027 hoặc gửi theo đường bưu điện.

Thông tin chi tiết về thông báo tuyển dụng vui lòng truy cập website: http://www.bqlctgt.khanhhoa.gov.vn.