16:25, 22/05/2023

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa nâng cấp dung lượng lưu trữ và lắp đặt bổ sung camera giám sát an ninh tại Cảng HKQT Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa nâng cấp dung lượng lưu trữ và lắp đặt bổ sung camera giám sát an ninh tại Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Vui lòng truy cập đường dẫn sau:

https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-nang-cap-dung-luong-luu-tru-va-lap-dat-bo-sung-camera-giam-sat-an-ninh-tai-cang-hkqt-cam-ranh

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 23 tháng 5 năm 2023

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9h00, ngày 29 tháng 5 năm 2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

   • Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 

   • Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Email: vpchkcxr@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.

- Tel: 0778.617.008

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát an ninh camera với tổng giá giá trị  ≥ 100 triệu đồng (gửi kèm theo biên bản nghiệm thu).

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.