16:47, 23/05/2023

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 19/5/2023, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Điện nước Nam Mập; Mã số thuế: 4201916752; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 215 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

2. Kể từ ngày 19/5/2023, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hà An Phát; Mã số thuế: 4201841105; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: TDP Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).