18:20, 23/05/2023

Thông báo mời chào giá

V/v: Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại nhà ga T1 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại nhà ga T1 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:

https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-den-am-tran-cho-khu-vuc-ga-di-cach-ly-cang-hkqt-cam-ranh.

2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian thông báo chào giá: lúc 09 giờ 00, ngày 24 tháng 05 năm 2023 đến 9 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2023.

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2023.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: 

• Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. 

• Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

• Email: vpchkcxr@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.

- Tel: 0983.080.747.

- Người liên hệ: Ông Phạm Minh Tuấn – Đội trưởng Đội Vận hành khai thác nhà ga khu bay – Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy phép ĐK KD hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh (bản sao).

- Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm.

- Cung cấp báo cáo tài chính năm 2022 (bản sao).

- Cung cấp 01 HĐ tương tự về công tác sửa chữa hệ thống ĐHKK (bản sao). 

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.