10:11, 03/11/2022

Khánh Vĩnh: Tập huấn xây dựng nông thôn mới về an ninh, trật tự cho cán bộ cơ sở

Sáng 3-11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh, trật tự năm 2022 cho cán bộ MTTQ và đoàn thể của các xã trên địa bàn huyện.

Sáng 3-11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT) năm 2022 cho cán bộ MTTQ và đoàn thể của các xã trên địa bàn huyện.


Các đại biểu được truyền đạt các nội dung: Tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các nội dung thông tư và quyết định của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về ANTT; tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về đặc điểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm…


Nam Khánh