09:11, 02/11/2022

Vạn Ninh: Tập huấn xây dựng nông thôn mới về an ninh, trật tự cho 165 cán bộ cơ sở

Sáng 1-11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an huyện Vạn Ninh tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh, trật tự cho 165 cán bộ chủ chốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của 11 xã trên địa bàn Vạn Ninh.

Sáng 1-11, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Vạn Ninh tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT) cho 165 cán bộ chủ chốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của 11 xã trên địa bàn Vạn Ninh.


Cán bộ được tập huấn các chuyên đề: Nội dung trọng tâm về tiêu chí, chỉ tiêu về ANTT đối với xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thông tư số 124 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; một số đề cương phục vụ công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.


Dịp này, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao hơn 1.000 tờ rơi cho UBMTTQ Việt Nam các xã để phát cho người dân nhằm tuyên truyền về xây dựng phong trào, cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền trực tuyến qua điện thoại.


Thanh Hải