10:12, 09/12/2021

Hơn 100 cán bộ tham gia tập huấn về môi trường nông thôn

Từ ngày 8 đến 14-12, hơn 100 cán bộ của Khánh Hòa đã tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) do Văn phòng điều phối NTM Trung ương phối hợp với Viện Môi trường nông nghiệp tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Từ ngày 8 đến 14-12, hơn 100 cán bộ của Khánh Hòa đã tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) do Văn phòng điều phối NTM Trung ương phối hợp với Viện Môi trường nông nghiệp tổ chức bằng hình thức trực tuyến.


Các học viên được trang bị những vấn đề, kiến thức về môi trường nông thôn như: Những quy định về bảo vệ môi trường nông thôn; những điểm mới về tiêu chí môi trường trong chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn; bản sắc cảnh quan nông thôn Việt Nam…


H.Đ