Bộ Xây dựng: Đề nghị các địa phương báo cáo việc quy hoạch, kiến trúc nông thôn

Chủ Nhật, 05/12/2021, 21:49 [GMT+7]

Bộ Xây dựng: Đề nghị các địa phương báo cáo việc quy hoạch, kiến trúc nông thôn

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn nhằm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.


Theo đó, bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn từ năm 2011 đến nay và đề xuất, kiến nghị giải pháp về quy hoạch, kiến trúc nông thôn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.


Bộ Xây dựng đánh giá, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến quy hoạch kiến trúc nông thôn tại hầu hết các địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì thế, bộ cho rằng, việc tăng cường quản lý, kiểm soát quy hoạch sử dụng đất, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Việc đánh giá tổng hợp thực trạng về quy hoạch, kiến trúc nông thôn là việc quan trọng để kịp thời đưa ra giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.

T.K


 

.

các thông tin tiện ích