Thay đổi trong đánh giá kết quả cải cách hành chính

Thứ Hai, 29/11/2021, 23:27 [GMT+7]

Thay đổi trong đánh giá kết quả cải cách hành chính

Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là quy chế năm 2021) ban hành kèm theo Quyết định số 4044 của UBND tỉnh có nhiều thay đổi so với quy chế năm 2019.


Tăng mức độ yêu cầu


Quy chế năm 2021 đã bổ sung một số tiêu chí đánh giá mới như: Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong năm; báo cáo công tác kiểm soát TTHC trên môi trường điện tử; giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản công; sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh… Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ đã chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc thực hiện; một số tiêu chí tăng mức độ quy định đạt được. Ví dụ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết thành công so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao chỉ còn 2 mức đánh giá (đạt 100% và dưới 100%) thay vì 3 mức độ đánh giá như trước.

 

Quang cảnh điểm cầu chính hội nghị trực tuyến tập huấn quy chế năm 2021.

Quang cảnh điểm cầu chính hội nghị trực tuyến tập huấn quy chế năm 2021.


Ngoài ra, điểm chuẩn của một số tiêu chí đã được điều chỉnh lại theo mức độ quan trọng của từng nội dung đánh giá. Trước đây, chỉ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát triển ngành, lĩnh vực và việc triển khai tạo chuyển biến tích cực trên thực tế là được tính điểm. Còn hiện nay, phải có từ 2 giải pháp trở lên mới được 1 điểm; có 1 giải pháp được 0,5 điểm. Về mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC, hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ được 1 điểm; từ 90% đến dưới 100% còn 0,5 điểm; từ 85% đến dưới 90% còn 0,25 điểm; dưới 85% hoặc không có kế hoạch CCHC đánh giá 0 điểm. Thời hạn gửi báo cáo được dời từ ngày 15-12 sang 20-12 để đảm bảo tài liệu kiểm chứng của các đơn vị được cập nhật đầy đủ trên phần mềm; nhưng thời hạn gửi hồ sơ trễ hạn lại rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày (hạn cuối ngày 22-12)…


Tạo ra sự chủ động


Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá sát với kết quả đạt được từ lần đầu gửi hồ sơ, quy chế năm 2021 thống nhất điểm thưởng chung tối đa 5 điểm. Đối với cấp xã, quy chế chỉ quy định các tiêu chí đánh giá chung nhất với tổng điểm 90/100 (gồm cả điểm thưởng). Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn, UBND cấp huyện được quy định một số tiêu chí có tính đặc thù, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương với tối đa 10 điểm còn lại. Quy định này nhằm dần tạo ra sự chủ động cho UBND cấp huyện trong xây dựng các tiêu chí đánh giá cấp xã; tiến tới chuyển giao hoàn toàn quyền chủ động xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá cho các đơn vị thuộc và trực thuộc cấp huyện.

 

Quy chế gồm 3 chương, 16 điều; cùng với bộ tiêu chí đánh giá gồm 8 phụ lục, quy định nội dung, tiêu chí, thang điểm áp dụng cho từng nhóm đối tượng và mẫu báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, quy chế năm 2021 cũng hệ thống lại trình tự, thời gian, cách tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, địa phương và việc thẩm định kết quả tự đánh giá của Hội đồng đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC tỉnh. Đơn cử, việc tự đánh giá, chấm điểm phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo; nếu không có phải giải trình rõ ràng cách đánh giá. Nếu tài liệu kiểm chứng cung cấp chưa đầy đủ, chưa đảm bảo yêu cầu thì khi giải trình bổ sung, thay đổi tài liệu kiểm chứng đạt yêu cầu chỉ được tối đa 70% số điểm chuẩn ở mức đạt được của tiêu chí. Quy định này giúp các đơn vị quan tâm hơn đến việc chuẩn bị, nộp hồ sơ; giảm áp lực cho tổ giúp việc sau khi có giải trình bổ sung.


Từ năm 2017, việc đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC trên Phần mềm quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh (https://pari.khanhhoa.gov.vn) đã được tỉnh triển khai ở cả 3 cấp, nhưng các đơn vị thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị vẫn phải chấm điểm trên hồ sơ giấy. Để tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị và tỉnh, quy chế năm 2021 quy định phải đánh giá, chấm điểm cả các đơn vị này trên phần mềm và thực hiện ngay từ năm nay.


Bà Trần Thu Mai - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quy chế năm 2021 được ban hành khi Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị quyết số 76/2021 ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới, quan trọng cho giai đoạn này. Do đó, nhiều nội dung, tiêu chí đánh giá được cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo đánh giá đồng bộ, thống nhất, sát với quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để đạt được kết quả đánh giá tốt theo quy chế này, các đơn vị, địa phương phải vào cuộc ngay từ đầu, triển khai một cách toàn diện, thực chất và liên tục công tác CCHC tại đơn vị.


NGUYỄN VŨ
 

.

các thông tin tiện ích